Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu đế α-SiO<sub>2</sub> đến khả năng hấp phụ khí CO của graphene bằng tính toán mô phỏng lý thuyết phiếm hàm mật độ Tải xuống Tải xuống PDF