Quay trở lại chi tiết bài báo Độc lực và ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường lên sự phát triển của <i>Aeromonas hydrophila</i> gây bệnh trên cá rô phi và biến đổi mô bệnh học trên cá nhiễm bệnh Tải xuống Tải xuống PDF