Quay trở lại chi tiết bài báo Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị áp xe gan ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi đồng 2 Tải xuống Tải xuống PDF