Quay trở lại chi tiết bài báo Tính toán sơ bộ thủy nhiệt lò phản ứng mô đun nhỏ dựa trên công nghệ lò phản ứng ACPR50S Tải xuống Tải xuống PDF