Quay trở lại chi tiết bài báo Phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn có khả năng khử màu nước thải dệt nhuộm Tải xuống Tải xuống PDF