(1)
Đỗ Thị Gấm*; Hoàng Thị Huyền, Đỗ Tiến Phát, Phạm Bích Ngọc; Nguyễn Văn Thao, Phan Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Thu, Hoàng Thị Thu Linh; Đinh Thị Thảo, Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Thu Hiền, Chu Hoàng Hà; Phan Hồng Khôi. Nghiên cứu ứng dụng ánh sáng LED Trong sản xuất cây giống một số loại Hoa Cúc tại Hà Nội. VJST B 2022, 64.