Phùng Thị Việt Bắc*, & Phạm Bá Lịch, Đinh Văn An*. (2021). Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu đế α-SiO2 đến khả năng hấp phụ khí CO của graphene bằng tính toán mô phỏng lý thuyết phiếm hàm mật độ. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 63(8). https://doi.org/10.31276/VJST.63(8).01-08