ĐINH CÔNG KHÁNH; TRẦN TRUNG CAN, VÕ THỊ MỘNG THU; NGUYỄN PHÚ HOÀ*; THÁI NGỌC TRÍ. Đặc điểm hình thái loài cá nhói mình tròn Strongylura leiura (Bleeker, 1850) ở vùng biển ven bờ huyện Cần Giờ TP Hồ Chí Minh. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, [S. l.], v. 64, n. 9, 2022. DOI: 10.31276/VJST.64(9).48-53. Disponível em: https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/1576. Acesso em: 28 tháng 1. 2023.