ĐỖ THỊ GẤM*; HOÀNG THỊ HUYỀN, ĐỖ TIẾN PHÁT, PHẠM BÍCH NGỌC; NGUYỄN VĂN THAO, PHAN THỊ LAN ANH, NGUYỄN THỊ THU, HOÀNG THỊ THU LINH; ĐINH THỊ THẢO, NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ, NGUYỄN THỊ THU HIỀN, CHU HOÀNG HÀ; PHAN HỒNG KHÔI. Nghiên cứu ứng dụng ánh sáng LED trong sản xuất cây giống một số loại hoa cúc tại Hà Nội. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, [S. l.], v. 64, n. 12, 2022. DOI: 10.31276/VJST.64(12).48-53. Disponível em: https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/1927. Acesso em: 22 tháng 9. 2023.