VI THỊ HẰNG, MA VĂN DUY, ĐÀO MINH LỆ, LÃ VĂN HIỀN, NGUYỄN ĐỨC HUY, TRƯƠNG THANH TÙNG; TRẦN VĂN TIẾN; TRẦN VĂN ĐỊNH, NGUYỄN TIẾN DŨNG*. Xác định hàm lượng protein và lipit thô tổng số ở một số giống đậu tương. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, [S. l.], v. 64, n. 12, 2022. DOI: 10.31276/VJST.64(12).65-68. Disponível em: https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/1930. Acesso em: 2 tháng 10. 2023.