Lê Văn L. V. T. Đặng V. S. N. T. M. H. P. D. Đăng; NGỌC DIỄM MY, T. N. D. M. Thành phần loài và phân bố của các loài cua (Crustacea: Decapoda: Brachyura) ở rừng ngập mặn huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, [S. l.], v. 62, n. 6, 2020. Disponível em: https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/30. Acesso em: 28 tháng 1. 2023.