Phùng Thị Việt Bắc*, và Phạm Bá Lịch, Đinh Văn An*. 2021. “Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu đế α-SiO2 đến Khả năng hấp phụ Khí CO của Graphene bằng tính toán Mô phỏng Lý thuyết phiếm hàm mật độ”. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam 63 (8). https://doi.org/10.31276/VJST.63(8).01-08.