Đinh Công Khánh, Trần Trung Can, Võ Thị Mộng Thu, Nguyễn Phú Hoà*, và Thái Ngọc Trí. 2022. “Đặc điểm hình thái loài Cá nhói mình tròn Strongylura leiura (Bleeker, 1850) ở vùng biển Ven bờ huyện Cần Giờ TP Hồ Chí Minh”. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam 64 (9). https://doi.org/10.31276/VJST.64(9).48-53.