Đỗ Thị Gấm*, Hoàng Thị Huyền, Đỗ Tiến Phát, Phạm Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thao, Phan Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Thu, Hoàng Thị Thu Linh, Đinh Thị Thảo, Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Thu Hiền, Chu Hoàng Hà và Phan Hồng Khôi (2022) “Nghiên cứu ứng dụng ánh sáng LED trong sản xuất cây giống một số loại hoa cúc tại Hà Nội”, Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 64(12). doi: 10.31276/VJST.64(12).48-53.