[1]
Phùng Thị Việt Bắc* và Phạm Bá Lịch, Đinh Văn An*, “Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu đế α-SiO2 đến khả năng hấp phụ khí CO của graphene bằng tính toán mô phỏng lý thuyết phiếm hàm mật độ”, VJST B, vol 63, số p.h 8, tháng 8 2021.