[1]
Lưu Hoàng Yến*, Phạm Hồng Thái, và Bùi Thu Quỳnh, “Thành phần, phân bố các loài ve sầu họ Cicadidae (Hemiptera, Cicadidae) ở khu vực Tây Bắc Việt Nam”, VJST B, vol 64, số p.h 6, tháng 6 2022.