[1]
Đỗ Thị Gấm*, Hoàng Thị Huyền, Đỗ Tiến Phát, Phạm Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thao, Phan Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Thu, Hoàng Thị Thu Linh, Đinh Thị Thảo, Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Thu Hiền, Chu Hoàng Hà, và Phan Hồng Khôi, “Nghiên cứu ứng dụng ánh sáng LED trong sản xuất cây giống một số loại hoa cúc tại Hà Nội”, VJST B, vol 64, số p.h 12, tháng 12 2022.