1.
Phùng Thị Việt Bắc*, Phạm Bá Lịch, Đinh Văn An*. Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu đế α-SiO2 đến khả năng hấp phụ khí CO của graphene bằng tính toán mô phỏng lý thuyết phiếm hàm mật độ. VJST B [Internet]. 25 Tháng Tám 2021 [cited 28 Tháng Giêng 2023];63(8). Available at: https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/1050