1.
Lưu Hoàng Yến*, Phạm Hồng Thái, Bùi Thu Quỳnh. Thành phần, phân bố các loài ve sầu họ Cicadidae (Hemiptera, Cicadidae) ở khu vực Tây Bắc Việt Nam. VJST B [Internet]. 25 Tháng Sáu 2022 [cited 28 Tháng Giêng 2023];64(6). Available at: https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/1285