1.
Đinh Công Khánh, Trần Trung Can, Võ Thị Mộng Thu, Nguyễn Phú Hoà*, Thái Ngọc Trí. Đặc điểm hình thái loài cá nhói mình tròn Strongylura leiura (Bleeker, 1850) ở vùng biển ven bờ huyện Cần Giờ TP Hồ Chí Minh. VJST B [Internet]. 25 Tháng Chín 2022 [cited 28 Tháng Giêng 2023];64(9). Available at: https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/1576