1.
Trần Thế Mưu*, Phan Minh Quý, Nguyễn Đức Tuấn, Phạm Văn Thìn, Trần Thị Mai Hương. Xác định các tham số sinh học của 4 loài cá biển (Chẽm, Giò, Song chấm nâu và Chim vây vàng) phục vụ đánh giá sức tải môi trường vùng nuôi. VJST B [Internet]. 25 Tháng Chạp 2022 [cited 22 Tháng Chín 2023];64(12). Available at: https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/1929