1.
Vi Thị Hằng, Ma Văn Duy, Đào Minh Lệ, Lã Văn Hiền, Nguyễn Đức Huy, Trương Thanh Tùng, Trần Văn Tiến, Trần Văn Định, Nguyễn Tiến Dũng*. Xác định hàm lượng protein và lipit thô tổng số ở một số giống đậu tương. VJST B [Internet]. 25 Tháng Chạp 2022 [cited 2 Tháng Mười 2023];64(12). Available at: https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/1930