1.
Đoàn Thị Nhinh, Trần Thị Trinh, Đặng Thị Hóa, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Thị Hương Giang, Kim Văn Vạn, Đặng Thị Lụa, Trương Đình Hoài*. Nghiên cứu phân lập và một số đặc điểm bệnh học của Flavobacterium columnare gây bệnh trên cá rô phi (Oreochromis spp.) tại miền Bắc, Việt Nam. VJST B [Internet]. 25 Tháng Hai 2023 [cited 2 Tháng Mười 2023];65(2). Available at: https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/2179