1.
Phạm Quang Tuân, Nguyễn Trung Đức*, Nguyễn Thị Nguyệt Anh, Vũ Văn Liết. Chọn lọc các tổ hợp lai ngô nếp tím ưu tú bằng phương pháp chọn lọc đa biến MGIDI tại Việt Nam. VJST B [Internet]. 25 Tháng Hai 2023 [cited 22 Tháng Chín 2023];65(2). Available at: https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/2181