1.
Nguyễn Đức Bách*, Phạm Tài Minh, Vũ Lê Diệu Hương, Phí Thị Cẩm Miện. Nghiên cứu thử nghiệm nuôi tảo Chaetoceros calcitrans trong hệ thống quang sinh vận hành bằng khí. VJST B [Internet]. 25 Tháng Hai 2023 [cited 22 Tháng Chín 2023];65(2). Available at: https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/2183