1.
Lê Văn LVT Đặng VSNTMHPD Đăng, Ngọc Diễm My TNDM. Thành phần loài và phân bố của các loài cua (Crustacea: Decapoda: Brachyura) ở rừng ngập mặn huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng. VJST B [Internet]. 25 Tháng Sáu 2020 [cited 28 Tháng Giêng 2023];62(6). Available at: https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/30