Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá lượng phát thải khí nhà kính hộ gia đình thành phố Cần Thơ Tải xuống Tải xuống PDF