Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu xác định một số thành phần dinh dưỡng và điều kiện tối ưu trích ly siêu âm saponin triterpenoid và tổng phenolic từ nấm Linh chi đen (<i>Ganoderma atrum</i>) ở Nghệ An Tải xuống Tải xuống PDF