Quay trở lại chi tiết bài báo Phân tích sự khác biệt về thành phần đồng vị bền δ<sup>2</sup>H và δ<sup>18</sup>O trong mẫu nước chiết từ quả dâu tây ở Đà Lạt và Mộc Châu Tải xuống Tải xuống PDF