Quay trở lại chi tiết bài báo Nhận dạng nguồn phát sinh động đất kích thích hồ thủy điện Sông Tranh 2 trên cơ sở phân tích kết hợp tài liệu địa chất - địa vật lý Tải xuống Tải xuống PDF