Quay trở lại chi tiết bài báo Hiện trạng ô nhiễm các hợp chất perflo hóa (PFCs) trong nước mặt và trầm tích thu thập tại sông Nhuệ và sông Đáy Tải xuống Tải xuống PDF