Quay trở lại chi tiết bài báo Đặc điểm sinh trưởng, hàm lượng và chất lượng carrageenan của 2 dòng rong Bắp sú (<i>Kappaphycus striatus</i>) trồng ở vùng biển Khánh Hòa Tải xuống Tải xuống PDF