Quay trở lại chi tiết bài báo Thông tin về 4 loài Nưa thuộc họ ráy (Araceae) và Râu hùm (Taccaceae) ở Côn Đảo Tải xuống Tải xuống PDF