Quay trở lại chi tiết bài báo Điều chế và khan hóa muối hydrat tecbi florua theo phương pháp ướt làm nguyên liệu tinh luyện tecbi kim loại Tải xuống Tải xuống PDF