Quay trở lại chi tiết bài báo Kết hợp điện di ion với các kỹ thuật xâm lấn tối thiểu làm tăng hiệu quả vận chuyển thuốc qua da Tải xuống Tải xuống PDF