Kết hợp điện di ion với các kỹ thuật xâm lấn tối thiểu làm tăng hiệu quả vận chuyển thuốc qua da

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hồng Đức, Võ Quốc Ánh*

Từ khóa:

điện di ion, đưa thuốc chủ động qua da, tăng vận chuyển thuốc qua da, xâm lấn tối thiểu

Tóm tắt

Kỹ thuật đưa thuốc chủ động bằng điện di ion đã chứng minh được khả năng làm tăng đáng kể hấp thu thuốc qua da của nhiều dược chất, đặc biệt đối với các phân tử lớn. Mặc dù vậy, kỹ thuật này vẫn còn bộc lộ những hạn chế trong việc phân phối thuốc đạt nồng độ điều trị đối với nhiều dược chất có liều cao, các protein và tiểu phân nano. Việc kết hợp điện di ion với các biện pháp không xâm lấn hoặc phá vỡ có kiểm soát cấu trúc lớp sừng, nhằm làm tăng hơn nữa khả năng đưa thuốc qua da là giải pháp tiềm năng mở rộng phạm vi ứng dụng của thuốc qua da cho nhiều dược chất và hệ mang thuốc. Bài báo này hướng đến tổng quan cơ chế tác dụng và kết quả của các nghiên cứu ứng dụng giải pháp kết hợp điện di ion với các phương pháp xâm lấn tối thiểu để đưa thuốc qua da, gồm: tạo kênh dẫn thuốc bằng xung điện, tác nhân hóa học, siêu âm tần số thấp, mảng vi kim và áp từ trường.  

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.64(9).25-30

Chỉ số phân loại

3.5

Tiểu sử tác giả

Nguyễn Thị Hồng Đức, Võ Quốc Ánh*

Trường Đại học Dược Hà Nội

Tải xuống

Đã xuất bản

2022-09-25

Ngày nhận bài 7/3/2022; ngày chuyển phản biện 11/3/2022; ngày nhận phản biện 4/4/2022; ngày chấp nhận đăng 7/4/2022

Cách trích dẫn

Nguyễn Thị Hồng Đức, Võ Quốc Ánh*. (2022). Kết hợp điện di ion với các kỹ thuật xâm lấn tối thiểu làm tăng hiệu quả vận chuyển thuốc qua da. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 64(9). https://doi.org/10.31276/VJST.64(9).25-30

Số

Lĩnh vực

Khoa học Y - Dược