Hội đồng biên tập

Tổng biên tập

Nguyễn Thị Hương Giang (Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam)

Phó Tổng biên tập

Phạm Thị Minh Nguyệt (Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam)

Chủ tịch

Châu Văn Minh (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Việt Nam)

Thành viên

Nguyễn Việt Anh (Trường Đại học Xây dựng, Việt Nam)

Bùi Chí Bửu (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam, Việt Nam)

Vũ Dũng (Hội Tâm lý học Việt Nam, Việt Nam)

Trần Thọ Đạt (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam)

Nguyễn Đình Đức (Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam)

Vũ Minh Giang (Đại học Quốc gia Hà Nội , Việt Nam)

Trương Nam Hải (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Việt Nam)

Trần Thanh Hải (Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam)

Phạm Huy Khang (Trường Đại học Giao thông Vận tải, Việt Nam)

Phạm Gia Khánh (Hội Ghép tạng Việt Nam, Việt Nam)

Hồ Đắc Lộc (Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP Hồ Chí Minh, Việt Nam)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam)

Bành Tiến Long (Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam)

Lê Quan Nghiệm (Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Việt Nam)

Mai Trọng Nhuận (Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam)

Trần Hữu Phúc (Hội đồng Giáo sư nhà nước, Việt Nam)

Nguyễn Thanh Phương (Trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam)

Nguyễn Thanh Thủy (Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam)

Phạm Hùng Việt (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam)

Biên tập viên

Phí Công Thường (Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam)

Vũ Văn Hưng (Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam)

Ninh Văn Diện (Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam)

Lê Thị Bắc (Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam)

Tăng Xuân Bình (Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam)

Lê Thị Tuyết Hạnh (Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam)

Trương Thị Thảo Dương (Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam)