Thông tin cho Tác giả

Bạn quan tâm đến việc gửi bài đến tạp chí này? Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo Giới thiệu về tạp chí cho các chính sách của tạp chí, cũng như Quy trình xuất bảnQuy định bài viết. Tác giả cần phải đăng ký với tạp chí trước khi gửi hoặc, nếu đã đăng ký, có thể chỉ cần đăng nhập và bắt đầu quy trình năm bước.