Phân loại lĩnh vực khoa học

PHÂN LOẠI LĨNH VỰC KHOA HỌC

1. Khoa học tự nhiên

     1.1. Toán học và thống kê

     1.2. Khoa học máy tính và thông tin

     1.3. Vật lý

     1.4. Hóa học

     1.5. Khoa học trái đất và môi trường

     1.6. Khoa học sự sống

     1.7. Khoa học nano

     1.8. Khoa học tính toán

     1.9. Các lĩnh vực khác của khoa học tự nhiên

2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ

     2.1. Kỹ thuật dân dụng: kỹ thuật kiến trúc; kỹ thuật xây dựng; kỹ thuật kết cấu và đô thị; kỹ thuật giao thông vận tải; kỹ thuật thuỷ lợi; kỹ thuật địa chất công trình

     2.2. Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin

     2.3. Kỹ thuật cơ khí, chế tạo máy

     2.4. Kỹ thuật hóa học

     2.5. Kỹ thuật vật liệu và luyện kim

     2.6. Kỹ thuật y học

     2.7. Kỹ thuật môi trường

     2.8. Công nghệ sinh học công nghiệp

     2.9. Công nghệ nano

     2.10. Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống

     2.11. Các lĩnh vực khác của khoa học kỹ thuật và công nghệ

3. Khoa học y - dược

     3.1. Y học cơ sở

     3.2. Y học lâm sàng

     3.3. Y học dự phòng

     3.4. Dược học

     3.5. Các lĩnh vực khác của y - dược học

4. Khoa học nông nghiệp

     4.1. Trồng chọt

     4.2. Chăn nuôi

     4.3. Thú y

     4.4. Lâm nghiệp

     4.5. Thủy sản

     4.6. Công nghệ sinh học trong nông nghiệp, thủy sản

     4.7. Các lĩnh vực khác của khoa học nông nghệp

5. Khoa học xã hội và nhân văn

     5.1. Tâm lý học

     5.2. Kinh tế và kinh doanh

     5.3. Khoa học giáo dục

     5.4. Xã hội học

     5.5. Phát luật

     5.6. Khoa học chính trị

     5.7. Địa lý kinh tế và xã hội

     5.8. Thông tin đại chúng và truyền thông

     5.9. Lịnh sử, khảo cổ học.

     5.10. Ngôn ngữ và văn học

     5.11. Triết học, đạo đức, và tôn giáo

     5.12. Nghiên cứu về khu vực và quốc tế

     5.13. Các lĩnh vực khác của khoa học xã hội và nhân văn