Quay trở lại chi tiết bài báo Quan trắc môi trường và bệnh vùng nuôi trồng thủy sản khu vực phía Bắc Tải xuống Tải xuống PDF