Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu bảo quản quả thanh long ruột đỏ bằng màng bao gói kháng khuẩn chứa Polyguanidine Tải xuống Tải xuống PDF