Quay trở lại chi tiết bài báo Ảnh hưởng của phương pháp thủy tinh hóa và giai đoạn phát triểncủa phôi đến hiệu quả bảo quản lạnh phôi bò sản xuất <i>in vitro</i> tại Việt Nam Tải xuống Tải xuống PDF