Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu phân lập và một số đặc điểm bệnh học của <i>Flavobacterium columnare</i> gây bệnh trên cá rô phi (<i>Oreochromis</i> spp.) tại miền Bắc, Việt Nam Tải xuống Tải xuống PDF