Nghiên cứu phân lập và một số đặc điểm bệnh học của Flavobacterium columnare gây bệnh trên cá rô phi (Oreochromis spp.) tại miền Bắc, Việt Nam

Các tác giả

  • Đoàn Thị Nhinh
  • Trần Thị Trinh, Đặng Thị Hóa, Nguyễn Ngọc Tuấn
  • Nguyễn Thị Hương Giang
  • Kim Văn Vạn
  • Đặng Thị Lụa
  • Trương Đình Hoài*

Từ khóa:

đặc điểm dịch tễ, Flavobacteriumm columnare, miền Bắc, rô phi

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân lập, định danh, xác định một số đặc điểm bệnh học và sinh trưởng của vi khuẩn Flavobacterium columnare gây bệnh trên cá rô phi nuôi ở miền Bắc. Tổng số 138 mẫu cá rô phi nghi nhiễm F. columnare đã được thu từ 34 đợt xuất hiện bệnh ở 21 trại nuôi của 3 tỉnh Hòa Bình, Hà Nam và Hải Dương. Kết quả cho thấy, cá rô phi nhiễm bệnh có biểu hiện đặc trưng như xơ, bạc mang, xuất hiện đốm bạc trắng trên da, xơ vây. Bệnh có thể xuất hiện quanh năm, nhưng tập trung và gây thiệt hại nhiều ở vụ đông xuân. Tỷ lệ chết ở các ao bị bệnh dao động 5-35%. Tổng số 87 chủng vi khuẩn thuần đã được phân lập thành công từ mẫu cá bệnh, 34 chủng đại diện (1 chủng/1 đợt xuất hiện bệnh) đã được định danh thành công bằng hình thái, đặc tính sinh hóa và kỹ thuật PCR. Các chủng vi khuẩn phân lập được trên môi trường TYES có khuẩn lạc màu vàng, dạng rễ cây, phát triển sau 36-48 giờ nuôi cấy. Vi khuẩn F. columnare thuộc nhóm gram âm, dạng sợi mảnh, di động trượt, dương tính với phản ứng catalase, oxidase, có khả năng hấp thụ thuốc nhuộm red congo, tạo sắc tố vàng nâu từ phản ứng flexirubin. Vi khuẩn F. columnare phát triển tốt khi nuôi cấy ở nhiệt độ 25-28°C, pH 7-8 và độ mặn dưới 5‰. Kết quả nghiên cứu cung cấp thông tin quan trọng hỗ trợ xây dựng biện pháp phòng và điều trị bệnh do F. columnare trên cá rô phi.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.65(2).41-47

Chỉ số phân loại

4.5

Tiểu sử tác giả

Đoàn Thị Nhinh

Khoa Thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1

Trần Thị Trinh, Đặng Thị Hóa, Nguyễn Ngọc Tuấn

Khoa Thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Hương Giang

Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kim Văn Vạn

Khoa Thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Đặng Thị Lụa

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1

Trương Đình Hoài*

Khoa Thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tải xuống

Đã xuất bản

2023-02-25

Ngày nhận bài 8/2/2022; ngày chuyển phản biện 11/2/2022; ngày nhận phản biện 7/3/2022; ngày chấp nhận đăng 11/3/2022

Cách trích dẫn

Đoàn Thị Nhinh, Trần Thị Trinh, Đặng Thị Hóa, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Thị Hương Giang, Kim Văn Vạn, Đặng Thị Lụa, & Trương Đình Hoài*. (2023). Nghiên cứu phân lập và một số đặc điểm bệnh học của Flavobacterium columnare gây bệnh trên cá rô phi (Oreochromis spp.) tại miền Bắc, Việt Nam. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 65(2). https://doi.org/10.31276/VJST.65(2).41-47

Số

Lĩnh vực

Khoa học Nông nghiệp