Quay trở lại chi tiết bài báo Chọn lọc các tổ hợp lai ngô nếp tím ưu tú bằng phương pháp chọn lọc đa biến MGIDI tại Việt Nam Tải xuống Tải xuống PDF