Quay trở lại chi tiết bài báo Tổng hợp 5-hydroxymethylfurfural từ cellulose sử dụng xúc tác silica-amorphous carbon và choline chloride:CrCl<sub>3</sub> Tải xuống Tải xuống PDF