Tổng hợp 5-hydroxymethylfurfural từ cellulose sử dụng xúc tác silica-amorphous carbon và choline chloride:CrCl3

Các tác giả

  • Phan Bích Hà
  • Nguyễn Khánh Thy, Nguyễn Diệu Linh, Nguyễn Thị Thiên Hằng, Trần Hoàng Phương*

Từ khóa:

deep eutectic solvent, xúc tác silica-amorphous carbon, 5-hydroxymethylfurfural

Tóm tắt

Chất xúc tác silica-amorphous carbon (SAC) gắn nhóm SO3H bằng phương pháp than hóa không hoàn toàn glucose và sulfon hóa với H2SO4 đậm đặc đã được điều chế thành công và xác định cấu trúc bằng phổ hồng ngoại (FTIR), giản đồ nhiễu xạ tia X (XRD), phương pháp phổ tán sắc năng lượng tia X (EDX). Vật liệu này được ứng dụng làm xúc tác cho phản ứng tổng hợp 5-hydroxymethylfurfural (HMF) từ cellulose dưới sự hỗ trợ của dung môi công tinh sâu (DES - deep eutectic solvent) choline chloride (ChCl):CrCl3. Các kết quả cho thấy, hiệu suất HMF cao nhất tại nhiệt độ phản ứng 140ºC trong 1 giờ với hàm lượng cellulose (1 mmol), 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride ([EMIM]Cl, 6 mmol), xúc tác SAC (10 mg) và DES ChCl:CrCl3 (0,5 mmol). Đặc biệt, chất xúc tác có khả năng thu hồi và tái sử dụng 3 lần với hiệu suất giảm không đáng kể trong quá trình chuyển hóa cellulose thành HMF.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.65(3).12-17

Chỉ số phân loại

1.4

Tiểu sử tác giả

Phan Bích Hà

Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 227 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Viện Y tế Công cộng TP Hồ Chí Minh, 159 Hưng Phú, phường 8, quận 8, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nguyễn Khánh Thy, Nguyễn Diệu Linh, Nguyễn Thị Thiên Hằng, Trần Hoàng Phương*

 Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 227 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tải xuống

Đã xuất bản

2023-03-25

Ngày nhận bài 18/7/2022; ngày chuyển phản biện 21/7/2022; ngày nhận phản biện 26/8/2022; ngày chấp nhận đăng 30/8/2022

Cách trích dẫn

Phan Bích Hà, & Nguyễn Khánh Thy, Nguyễn Diệu Linh, Nguyễn Thị Thiên Hằng, Trần Hoàng Phương*. (2023). Tổng hợp 5-hydroxymethylfurfural từ cellulose sử dụng xúc tác silica-amorphous carbon và choline chloride:CrCl3. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 65(3). https://doi.org/10.31276/VJST.65(3).12-17

Số

Lĩnh vực

Khoa học Tự nhiên