Quay trở lại chi tiết bài báo Tối ưu hóa điều kiện chiết fucoidan từ rong nâu <i>Tubinaria decurrens</i> bằng phương pháp chiết có hỗ trợ của sóng siêu âm Tải xuống Tải xuống PDF