Tối ưu hóa điều kiện chiết fucoidan từ rong nâu Tubinaria decurrens bằng phương pháp chiết có hỗ trợ của sóng siêu âm

Các tác giả

  • Nguyễn Ngọc Anh, Ngô Văn Quang, Quách Thị Minh Thu
  • Hồ Đức Cường
  • Nguyễn Quang Tâm, Thành Thị Thu Thủy*

Từ khóa:

chiết siêu âm, fucoidan, phương pháp đáp ứng bề mặt, Tubinaria decurrens

Tóm tắt

Fucoidan là sulfate polysaccharide có trong rong nâu và được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực y dược. Gần đây, xu hướng áp dụng các kỹ thuật chiết tiên tiến và tối ưu hóa các điều kiện chiết được đặc biệt quan tâm nhằm đạt hiệu suất chiết tách cao. Trong nghiên cứu này, phương pháp đáp ứng bề mặt (Response surface methodology - RSM) được sử dụng để tối ưu hoá điều kiện chiết tách fucoidan từ rong nâu Tubinaria decurrens với sự hỗ trợ của sóng siêu âm. Sự tác động của 3 yếu tố: nhiệt độ (X1: 50-80°C), thời gian (X2: 30-60, phút) và công suất siêu âm (X3: 40-100%) được nghiên cứu thông qua mô hình Box-Behnken. Kết quả cho thấy, điều kiện tối ưu để chiết fucoidan là tại nhiệt độ 70°C, thời gian 53 phút và công suất siêu âm 90%. Tại điều kiện tối ưu này, hiệu suất chiết tách thực nghiệm đạt 4,28%, rất gần với hiệu suất cực đại theo tính toán (4,34%).

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.65(3).18-22

Chỉ số phân loại

1.4

Tiểu sử tác giả

Nguyễn Ngọc Anh, Ngô Văn Quang, Quách Thị Minh Thu

Viện Hoá học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Hồ Đức Cường

Đại học Bách khoa Hà Nội

Nguyễn Quang Tâm, Thành Thị Thu Thủy*

Viện Hoá học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Tải xuống

Đã xuất bản

2023-03-25

Ngày nhận bài 11/2/2022; ngày chuyển phản biện 15/2/2022; ngày nhận phản biện 7/3/2022; ngày chấp nhận đăng 10/3/202

Cách trích dẫn

Nguyễn Ngọc Anh, Ngô Văn Quang, Quách Thị Minh Thu, Hồ Đức Cường, & Nguyễn Quang Tâm, Thành Thị Thu Thủy*. (2023). Tối ưu hóa điều kiện chiết fucoidan từ rong nâu Tubinaria decurrens bằng phương pháp chiết có hỗ trợ của sóng siêu âm. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 65(3). https://doi.org/10.31276/VJST.65(3).18-22

Số

Lĩnh vực

Khoa học Tự nhiên