Quay trở lại chi tiết bài báo Định tính thành phần hóa học và phân lập saponin từ lá loài <i>Weigela florida</i> (Bunge) A. DC Tải xuống Tải xuống PDF